Loading...

ierwnimosΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶνΔημοτικῶν Σχολείων

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2023-2024

Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Τούτη τήν ὥρα τά συναισθήματά σας εἶναι φυσιολογικά ἀνάμεικτα. Ἀφήνετε πίσω τήν περίοδο τῶν διακοπῶν, τῆς ξεκούρασης καί τῆς ξεγνοιασιᾶς καί ἀναλαμβάνετε ἕνα πεδίο δράσης πού ἀπαιτεῖ συγκέντρωση, προσοχή καί προετοιμασία. Αὐτή ὅμως εἶναι ἡ φυσική πορεία ὅλης τῆς ζωῆς μας. Ἀπό σήμερα καί πάλι θά ξανοιχτεῖτε στόν θαυμαστό καί λαμπρό κόσμο τῶν γνώσεων καί τῶν ἐμπειριῶν πού θά ἀποκτήσετε στή διάρκεια καί αὐτῆς τῆς σχολικῆς χρονιᾶς.

Τό σχολεῖο δέν εἶναι μόνο ἕνας χῶρος στόν ὁποῖο παρέχεται ὀργανωμένη ἐκπαίδευση. Εἶναι μιά μεγάλη κοινωνική ὁμάδα, τήν ὁποία ἀποτελοῦν κυρίως τα πρόσωπα τῶν συμμαθητῶν σας καί τῶν δασκάλων σας. Μέσα ἀπό τήν ἐπαφή σας μέ αὐτούς θά σᾶς δοθοῦν εὐκαιρίες νά ἀποκτήσετε κοινωνικές δεξιότητες, νά ἐνισχύσετε τήν αὐτοπεποίθησή σας, νά δημιουργήσετε νέες σχέσεις πού θά σημαδέψουν τή ζωή σας.

Ἀνακαλύψτε νέους φίλους, προβάλετε τό γνήσιο ἐνδιαφέρον σας γιά αὐτούς, ἐπενδῦστε στίς ἐποικοδομητικές συναναστροφές μέ τούς συνομηλίκους σας. Νά εἶστε ἀνεκτικοί στή διαφορετικότητα καί νά μήν ἀπορρίψετε κανέναν. Ἡ ἄσκηση βίας καί ἡ περιφρόνηση ἔναντι των συμμαθητῶν σας δυναμιτίζει τό ὑγιές σχολικό περιβάλλον καί ὑποβιβάζει τόν ἄνθρωπο, πού εἶναι πλασμένος κατ΄εἰκόνα καί ὁμοίωση Θεοῦ. Διότι βέβαια, πέρα ἀπό τίς γνώσεις καί τά ἄλλα ἐφόδια πού θά σᾶς βοηθήσουν νά πετύχετε στή σταδιοδρομία σας, σταθερός στόχος σας θά πρέπει νά εἶναι νά πλησιάσετε τόν Χριστό γιά νά πετύχετε ὅ,τι βαθιά ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σας: τή χαρά, τή γαλήνη καί τήν ἀξιοπρέπεια της ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἡ πορεία γιά τήν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ στόχου, συντελεῖται μέ τόν φωτισμό τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τόν καθημερινό μας πνευματικό ἀγῶνα.

Μέ τόν Ἁγιασμό πού τελεῖται σήμερα σέ ὅλα τά Σχολεῖα τῆς χώρας μας, ζητοῦμε καί δεχόμαστε, δάσκαλοι καί μαθητές, τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη καί ἡ φροντίδα γιά ὅλα τά παιδιά Του μᾶς βοηθοῦν νά μαθαίνουμε, νά προοδεύουμε, νά ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους καί τή φύσῃ γύρω μας, νά ζοῦμε μιά ὄμορφη ζωή.

Καλή ἀρχή, παιδιά μου!

Εὔχομαι ἐπίσης δύναμη καί ἐπιτυχία στούς ἐκπαιδευτικούς μας καί στούς γονεῖς σας.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 ΜΗΝΥΜΑ

Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2023-2024

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Νιώθω κι ἐγώ μαζί σας τή χαρά καθώς συναντιόμαστε πρώτη ἡμέρα τῆς καινούριας χρονιᾶς στόν ὄμορφο χῶρο τοῦ σχολείου σας.

Ἀλήθεια, ἔχουμε σκεφθεῖ πόση ἀξία ἔχει αὐτή ἡ συνάντηση; Θά μπορούσαμε νά μάθουμε ὅ,τι διδασκόμαστε στό σχολεῖο καί ἀπό τό σπίτι μας, μέσα ἀπό τίς προηγμένες τεχνολογίες, χωρίς καθηγητές, τάξεις καί συμμαθητές;

Θαρρῶ πώς ἡ παιδεία δέν εἶναι ἁπλῶς μία διαδικασία ἀπόκτησης δεξιοτήτων μέ τρόπο μηχανικό. Δέν εἴμαστε ἄλογα ὄντα, πού μᾶς ἐκπαιδεύουν τί νά κάνουμε καί πῶς νά συμπεριφερθοῦμε, λές καί δέν ἔχουμε ψυχή, λογική καί θέλημα. Ἄς εἴμαστε εἰλικρινεῖς, ἀπό ὅλα ἐκεῖνα πού θυμόμαστε καί θά θυμόμαστε γιά πάντα ἀπό τά χρόνια τοῦ σχολείου πρωταρχική θέση ἔχουν οἱ ὡραῖες στιγμές πού ζήσαμε ἐντός καί ἐκτός τάξης, μέ τό ἀποτύπωμα πού ἄφησαν στήν καρδιά μας πολύ σημαντικοί ἄνθρωποι, δάσκαλοι, καθηγητές, συμμαθητές.

Οἱ νέες τεχνολογίες, ἡ τηλεκπαίδευση καί ἡ τεχνητή νοημοσύνη ἀποτελοῦν πολύ σημαντικά ἐργαλεῖα, – δῶρα Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ὅμως ποτέ δέν πρόκειται νά ἀναπαραστήσουν μέ πιστότητα τό κλίμα τῆς τάξης: τό χιοῦμορ, τό ἀναπάντεχο, τήν αἴσθηση ἱερότητας μπροστά στήν κοινή ἀπόκτηση μιᾶς νέας γνώσης. Πολύ περισσότερο δέν πρόκειται νά ἀγγίξουν τή ζωντάνια τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων καί τήν ἀγάπη γιά τή μάθηση. Αὐτά εἶναι ἄλλωστε πού μᾶς συνοδεύουν γιά ὅλη τή ζωή μας.

Ἔπειτα, καί στήν Ἐκκλησία μας, αὐτό ἔχουμε ὡς κέντρο: τόν Χριστό ὡς Διδάσκαλο, πού θυσίασε μέχρι καί τή ζωή Του γιά ὅλους ἐμᾶς, τούς μαθητές Του!

Ἄς χαρεῖτε, λοιπόν, τήν κάθε σας ἡμέρα στό σχολεῖο, τήν συναναστροφή μέ πρόσωπα ἀληθινά, κρατώντας τή μοναδικότητα κάθε συνάντησης, πού εἶναι ἱκανή νά σᾶς συντροφεύει γιά πάντα.

Σᾶς εὔχομαι, ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς καρδιᾶς μου, καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί ὄμορφη πορεία ὅλη τή νέα χρονιά.

Μέ ἄπειρες εὐχές καί πολλή ἀγάπη,

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

 

MHNYMA

Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς τῶν Σχολείων μας

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2023-2024

Ἀγαπητοί μου ἐκπαιδευτικοί,

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν παροχή παιδείας καί ἀγωγῆς στούς νέους συμμετέχουν, σέ ἐνεργό βαθμό, ἡ οἰκογένεια, τό κοινωνικό περιβάλλον, τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί Κοινωνικῆς Δικτύωσης, οἱ θεσμοί, ἡ Πολιτεία, ἡ θρησκευτική πίστη καί ἄλλοι παράγοντες. Παρ’ ὅλ’ αὐτά τό σίγουρο εἶναι ὅτι, ἡ προσφορά τοῦ σχολείου συνιστᾶ καίριας σημασίας εὐθύνη στήν ὀρθή διαπαιδαγώγηση τῆς νέας γενιᾶς καί τήν διαμόρφωση ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Γι’ αὐτό καί εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό νά ἀντιληφθοῦμε ὅλοι ὅτι, ὁ ἐκπαιδευτικός ἀποτελεῖ τό κατ’ ἐξοχήν πρόσωπο πού ἐπιφορτίζεται µέ ἕνα τεράστιο ἔργο, τόσο στή σωστή διαχείριση τῆς ὁµάδας τῶν µαθητῶν του, ὅσο καί στήν ὑποστήριξη καί ἐνθάρρυνση αὐτῶν γιά νά φθάσουν σέ κορυφές γνώσεις καί ἤθους.

Καλεῖσθε νά διαξάγετε τόν ἀγώνα αὐτό σέ δύσκολες συγκυρίες. Τό παραδεχόμαστε ὅλοι! Ἀναγνωρίζουμε ἀπόλυτα τή βαρύτητα τοῦ λειτουργήματός σας, περιβάλλοντάς σας μέ αἰσθήματα τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης, καθώς μέσα ἀπό τήν καθημερινή ἐπικοινωνία καί ἐπαφή μέ τούς μαθητές, καί χάρη στήν εὐσυνειδησία καί πολλές φορές στήν αὐταπάρνησή σας, καλεῖστε νά θέσετε τίς βάσεις γιά ἕνα καλύτερο αὔριο, ὄχι μόνο τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί αὐτοῦ ὅλου τοῦ κόσμου.

Καλλιεργεῖτε στά παιδιά μας τήν ἰδέα γιά ἕναν κόσμο χωρίς βία καί φανατισμό, χωρίς ἐξαρτήσεις καί διακρίσεις, γιά κοινωνίες μέ ἀνθρωπιά, ἀλληλεγγύη καί ἀγάπη. Σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες!

Συνοδοιπόρος στήν ἀξιοθαύμαστη πορεία σας, θέλω νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἔχετε διαρκῶς τήν προσευχή καί τήν ὑποστήριξή μου στό πολυεύθυνο ἔργο σας, σᾶς καταθέτω ἐγκαρδίως τό εἰλικρινές πατρικό ενδιαφέρον καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη μου.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

Μέ εἰλικρινῆ ἐκτίμηση καί εὐχαριστίες,

O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

© Copyright 2023 π. Αντώνιος Μπεζαΐτης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού Γκύζη Back To Top