ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ (Τύπου Β΄)

Το Πιστοποιητικό Aγαμίας (και η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση) εκδίδονται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου. Αποδεικνύει, ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η καθώς και ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον μέλλοντα/ουσα σύζυγο. Εκδίδεται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους από την Ενορία όπου διαμένει τα τελευταία 3 χρόνια. Εάν ο/η μελλόνυμφος δεν γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει στην Ενορία για διάστημα κάτω των 3 ετών, αυτός/η θα προσκομίζει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την Ενορία της καταγωγής του/της.

Το άσχετον της συγγενείας των μελλονύμφων πιστοποιεί ο εφημέριος, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων, οι οποίοι υπογράφουν ενώπιόν του στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας και δύνανται να είναι δύο συγγενείς η, ελλείψει τούτων, δύο οικογενειακοί φίλοι, οι οποίοι βεβαιούν την αγαμία.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Αγαμίας απαιτείται:

Φυσική παρουσία των μελλονύμφων και των μαρτύρων με τις ταυτότητες τους στον Ιερό Ναό.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως του/της μελλονύμφου.
Βεβαίωση Βαπτίσεως (εάν η Βάπτιση έχει τελεσθεί σε Ναό άλλης Ιεράς Μητροπόλεως, η Βεβαίωση πρέπει να φέρει την θεώρηση της οικείας Ι. Μητροπόλεως, και αυτό για να αποφευχθεί η περίπτωση που κάποιος έχει βαπτιστεί σε Παλαιοημερολογητικές Παρατάξεις). Σε περίπτωση που προσκομισθεί Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Βαπτίσεως Ορθοδόξου Εκκλησίας του εξωτερικού, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Επειδή στο εξωτερικό δεν βαθμολογούν (Α-Β-Γ) τους Γάμους, εάν προσκομισθεί διαζύγιο εξωτερικού, απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του μελλονύμφου περί του Βαθμού του επικειμένου Γάμου του. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης (Apostille).

Στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Αγαμίας η έννοια «Άγαμος» πρέπει να προσδιορίζει και το βαθμό του Γάμου στον οποίο πρόκειται να έλθουν οι μελλόνυμφοι. Στην Υπεύθυνη Δήλωση οι μελλόνυμφοι υποβάλλουν συγκεκριμένο κείμενο (του οποίου υπάρχει έτοιμη φόρμα στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών).

Το Πιστοποιητικό Aγαμίας εκδίδεται ξεχωριστά για καθέναν από τους δύο μελλονύμφους. Είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσετε στην έκδοση αδείας γάμου και αποδεικνύει ότι ο μελλόνυμφος/η είναι άγαμος/η καθώς και ότι δεν έχει καμία συγγένεια με τον μέλλοντα/την μέλλουσα σύζυγο. Εκδίδεται από τον Ιερό Ναό της Ενορίας, στην οποία διαμένετε τα τελευταία 3 χρόνια.

Κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο εφημέριο, θα πρέπει να παραστείτε αυτοπροσώπως με την αστυνομική σας ταυτότητα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών), πιστοποιητικό βάπτισης, καθώς και με 2 μάρτυρες (ενήλικα πρόσωπα, συγγενείς ή οικογενειακοί φίλοι)  με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Επιπλέον στις ακόλουθες περιπτώσεις απαιτούνται τα αντίστοιχα πρόσθετα δικαιολογητικά:

Περίπτωση

Πρόσθετα Δικαιολογητικά

Έχει προηγηθεί Πολιτικός Γάμος με το ίδιο πρόσωπο

Ληξιαρχική πράξη τελέσεως πολιτικού γάμου

Υφίσταται Διαζευκτήριο από Πολιτικό Γάμο

Ληξιαρχική πράξη Πολιτικού Γάμου με την λύση του από το ληξιαρχείο

Υφίσταται Διαζευκτήριο από Θρησκευτικό Γάμο

Πρωτότυπο Διαζευκτήριο από την οικεία Μητρόπολη του προηγηθέντος Γάμου με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ»

Υφίσταται Σύμφωνο Συμβίωσης σε ισχύ με το ίδιο πρόσωπο

Το Σύμφωνο Συμβίωσης

Περίπτωση Χηρείας

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της συζύγου και

Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου με τον/την θανόντα/θανούσα, από την οικεία Μητρόπολη όπου είχε τελεσθεί ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Όλα τα ως άνω πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Σημείωση:

Σε περίπτωση ανασύστασης Γάμου (δηλαδή έχει προηγηθεί θρησκευτικός γάμος μεταξύ δύο προσώπων που έχουν πάρει διαζύγιο και επιθυμούν να ξαναπαντρευτούν) ΔΕΝ χρειάζεται Πιστοποιητικό Αγαμίας.

https://iaath.gr/index.php/2-uncategorised/966-2021-04-17-15-13-23

Pin It

Εκτύπωση   Email